Przejdź do treści

Organami przedszkola są:

Dyrektor Przedszkola
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców 

Kompetencje działania poszczególnych organów znajdują się w Statucie przedszkola.